Sahitya Manch

A literary platform provided by Sahitya Akademi
15th February 2014
5:00 pm - 6:00 pm

Sahitya-Rang
Author Corner, Hall No. 8

Organiser: Rajkamal Prakashan
Safalta Jivan Prabandhan ka Naam Hai Speakers: Arun Maheshwari, Arvind Jain, Vijay Shankar Mehta, Gautam Jadia